contact

VAN MBN NAAR PARTOS

Het OS veld is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aantal spelers is fors toegenomen en de positie van de particuliers sector, binnen het geheel van ontwikkelingssamenwerking, is in beweging. Deels kwam dit in 2003 tot uitdrukking in de vernieuwing van het Medefinancieringsprogramma (MFP), de start van het TMF programma en het in 2005 ge´nstalleerde MFS beleidskadersysteem. De actoren zijn in toenemende maten op zoek naar onderlinge samenwerkingsrelaties op verschillende terreinen. De ontwikkeling van de branche organisatie Partos is een belangrijke stap in dit proces.

 

Voor de Medefinancieringsorganisaties (MFO's) is deze verandering aanleiding om opnieuw te kijken naar hun positionering in het veld en hun gezamenlijk overleg - voorheen GOM - aan te passen aan de nieuwe tijden. Dit heeft onder weer geleid tot een nieuwe naam voor het gemeenschappelijk overleg van de MFO's: MBN. Dit staat voor MFP Breed Netwerk. De nieuwe naam staat symbool voor de veranderde positie van de MFO's in het particuliere OS veld en voor de open verhoudingen die wij binnen het OS willen nastreven.

 

De MFO's investeren in Partos, omdat dit nieuwe mogelijkheden biedt voor onderlinge afstemming en samenwerking in het brede OS veld. Het MBN was van tijdelijke aard. Per 1 januari 2007 zal MBN overgaan in Partos en worden de oorspronkelijke MBN activiteiten bij Partos ondergebracht. De overlegstructuur van MBN wordt afgeslankt en de vijf directeuren van de MFO's (Cordaid, Hivos, ICCO, Oxfam Novib en Plan Nederland) treffen elkaar voortaan in de commissie Kwaliteit van Partos. De voortzetting van het onderlinge overleg in dit kader richt zich vooral op beleidsvorming en kaderstelling betreffende het platform Kwaliteitshuis.

www.partos.nl